Nadzór BHP
PROFIX-TECH-BHP
Oferowana usługa dotyczy wykonywania zadań z zakresu służby BHP, określonych w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 września 1997r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.). Są to czynności związane z nadzorem nad pracownikami oraz pomieszczeniami pracy w zakresie wymagań.

Do podstawowych zadań służby BHP należy: