Oceny ryzyka zawodowego

Oceny ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego to obowiązek pracodawcy. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe, związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Do obowiązków pracodawcy należy również informowanie pracowników o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.Zapoznanie nowo przyjętych pracowników z oceną ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy to obowiązek pracodawcy. Fakt ten musi zostać odpowiednio udokumentowany – własnoręcznym podpisem każdego pracownika.